Táto stránka je tu preto, aby vám vysvetlila, ako fungujú poker kombinácie.

Nie ste si istí, aká kombinácia porazí čo v pokri?

Pozrite sa nižšie, kde je uvedený zoznam všetkých kartových kombinácií, zoradených od najlepšej k najhoršej. Jedná sa o štandard pre všetky online herne.

Odpovede na niektoré z najčastejšie kladených otázok na hodnotenie pokerových kombinácií možno nájsť pod zoznamom.

Poker KombinaciePoker kombinácie Royal Flush (Kráľovská postupka)
Straight od desiatky po eso so všetkými piatimi kartami rovnakej farby. V pokri sú všetky farby hodnotené rovnako.

Straight Flush (Postupka vo farbe)
Akýkoľvek Straight so všetkými piatimi kartami rovnakej farby.

Four of a Kind (Poker)
Akékoľvek štyri karty rovnakej hodnoty. Ak majú dvaja hráči rovnakú štvoricu (na stole), väčšia piata karta (ďalej len „Kicker“) rozhodne, kto vyhráva bank.

Full House (Plný dom)
Akékoľvek tri karty rovnakej hodnoty spolu s akýmikoľvek dvoma kartami rovnakej hodnoty. Náš príklad ukazuje, „Ace full of Kings“ a je väčší ako full house „Kings full of Aces.“

Flush (Farba)
Päť kariet rovnakej farby (nie po sebe). Najvyššia karta z piatich určuje hodnotu Flush. Náš príklad ukazuje na „Ace-high flush“, čo je najvyšší možný.

Straight (Postupka)
Akýchkoľvek päť po sebe idúcich kariet rôznych farieb. Esá sa môžu počítať buď ako vysoké alebo nízke karty. Náš príklad ukazuje „five-high straight“, čo je najnižší možný Straight.

Three of a Kind (Trojica)
Akékoľvek tri karty rovnakej hodnoty. Náš príklad ukazuje, three-of-a-kind eso s kráľom a kráľovnou ako bočné karty – najlepšia možná trojica.

Two Pair (Dva páry)
Akékoľvek dve karty rovnakej hodnoty spolu s ďalšími dvoma kartami rovnakej hodnoty. Náš príklad ukazuje najlepší možný two-pair, esá a kráľa. Najvyššia dvojica z dvoch vymedzuje hodnotu two-pair.

One Pair (Jeden pár)
Akékoľvek dve karty rovnakej hodnoty. Náš príklad ukazuje najlepšiu možnú kombináciu one-pair.

High Card (Najvyššia karta)
Akákoľvek kombinácia, ktorá nie je uvedená vo vyššie uvedených kombináciách. Náš príklad ukazuje najlepšiu možnú kombináciu high-card.

Poker kombinácia FAQ – časté otázky a odpovede

Porazí Straight Flush?
Nie. To je jeden z najčastejších omylov v pokri. V skutočnosti flush (päť kariet rovnakej farby) vždy poráža straight postupku (päť kariet v číselnom poradí). Straight-flush, čo je päť kariet rovnakej farby v postupke, poráža obe kombinácie.

Čo je lepšie – Two-Pair alebo Three-of-a-Kind?
Three-of-a-kind vždy porazí two-pair. Jedinou „vytvorenú“ poker kombináciu, ktorú two-pair poráža, je one-pair.

Poráža „Všetky červené“ alebo „Všetky čierne“ Straight?
„Všetky červené“ alebo „Všetky čierne“ neprebijú / znamenajú nič v pokri. K vytvoreniu flush v pokri musíte mať päť kariet rovnakého druhu. To znamená, že päť píkov, sŕdc, krížov alebo kár. Ak máte všetky jednej farby, nie je to pokerová kombinácia.

Záleží na tom, či mám vyššie flush karty?
To záleží. V No-limit Hold’em, ak máte flush s esom ako najvyššou kartou a váš súper má flush s kráľom ako najvyššou kartou, vyhrávate. Najjednoduchší spôsob, ako pochopiť, kto vyhrá, je vyložiť svoju úplnú kombináciu piatich kariet a porovnať ich so súperovou kombináciou. Ak niekto má vyššiu kartu, ten vyhráva; (Samozrejme obaja zdieľajú karty na stole).

Ktorá farba je najvyššia?
V pokri sa farby nepočítajú. Piky nie sú lepší ako srdce, kríže nie sú vyššie ako kára atď. Pokiaľ máte rovnakú kombináciu ako váš súper, ale v rôznych farbách, potom si môžete jednoducho rozdeliť bánk. To je mylná predstava pochádzajúce od ostatných hier, kde na farbách záleží.

Čo porazím, keď mám 3 páry?
Absolútne nič. Stačí použiť svoje dva najvyššie páry. V pokri nie je žiadna taká vec ako „3 páry“.

Je nejaký rozdiel medzi Trips a Set? Ktorý je lepší?
Trips a Set sú rovnaké kombinácie: Three-of-a-kind. Rozdiel je v tom, ako si získate three-of-a-kind. Set je vytvorený, keď váš zakrytý pár trafí jednu kartu na stole.
Trips sú vytvorené, keď použijete dve karty na stole a jednu vo vašej ruke k vytvoreniu three-of-a-kind. Pretože je oveľa ľahšie utajiť je pri stávke, sety sú všeobecne považované za lepšiu kombináciu.

Čo keď je tu Straight na stole?
Rozdelíte si bánk. To za predpokladu, že žiadny hráč má lepšiu kombináciu (flush alebo vyšší), alebo niekto má vyššiu straight s použitím kariet vo svojich rukách.

Čo je to Four-Flush?
Four-flush je, keď použijete štyri karty rovnakej farby na stole a jednu zo svojej ruky na dokončenie flusha. Je potrebné poznamenať, že to je jeden z hlavných rozdielov medzi No-Limit Hold’em a Pot-Limit Omaha. V PLO budete musieť použiť dve z vašich kariet, takže nemôžete mať four-flush.

Čo keď budem mať rovnaký pár ako môj súper?
Opäť si rozdelíte bánk. Skryté esá proti skrytým esám všeobecne znamená, že máte rozdelený bánk (ak niekto nemá to šťastie, že narazil na four-flush na stole).

Môžete urobiť Straight s 4-3-2-A-K?
Nie. Kým eso môže mať v najnižšom Straight (A-2-3-4-5) aj najvyšší Straight (A-K-Q-J-10) nemôže ísť „dookola“.

Porazí moje 3-3-3-A-A Full house môjho súpera 8-8-8-K-K?
Nie. Pokiaľ sa jedná o kombinácie full house, najvyššia zo všetkých three-of-a-kind určuje víťaza. Vo vyššie uvedenom príklade full house s tromi 8 prebíja full house s tromi 3.

Kto vyhrá s Four-of-a-kind na stole?
Hráč s najvyšším kickerom. Napríklad v prípade, že na stole je 8-8-8-8-5, máte A-K a váš súper má K-Q, vyhral ste. (Vaše najlepšia kombinácia piatich kariet je 8-8-8-8-A, jeho je 8-8-8-8-K). Pokiaľ na stole bolo 8-8-8-8-A, rozdelili by ste bánk, pretože najlepšou kombináciou piatich kariet pre vás oboch je 8-8-8-8-A.

Aký je rozdiel medzi Four-of-a-kind a „Quads“?
Nič. Sú to presne rovnaké kombinácie.